Parkour Team Žatec

Techniky

Odrazy a dopady
Saut de fond

Saut de fond (Skok na zem)

čti: só d fon

Základní technika - skok a dopad.

Vyskoč přímo nahoru z překážky a začni přitahovat nohy. Celé tělo drž pevné. K výskoku je třeba použít švih rukama vzhůru, ale ruce hned po švihu sniž do polohy přímo před sebou.
Když jsi v letu, prsty na nohou směřují k zemi.
Během celého pohybu by měly být tvé oči fixovány na místo, kde přistaneš. Lehce se předkloň, aby tvé nohy dopadly pouze s dopředným momentem síly.  
Přistaň na špičkách. Zkus co nejvíce zamezit doteku pat a země. Dopadnutí na paty dává šok do zadní části nohy a znemožňuje tělu šok absorbovat. Lehce vytoč prsty na nohou směrem ven, přikrč kolena, vydechni pusou a rukama se dotkni země před sebou.
Ihned po dopadu co nejrychleji vyskoč nahoru. Toto zamezí bokům klesnout příliš nízko. Rychlé vyskočení zabrání vytvoření příliš velkého úhlu v kolenou (více než 90stupňů), který může vést ke zranění, a pohyb je také plynulejší.Roullade

Roullade (Parakotoul/Judokotoul)

čti: rulál

Parakotoul je pohyb, který pomáhá vstřebat šok po dopadu a umožňuje rychlé navázání pohybu. Jak se do parakotoulu dostat, je nejdůležitější část. Aby byl parakotoul efektivní, musíš do něj přejít ihned po dopadu. Zopakuj si základy saut de fond před učením této techniky.

Tvé ruce musí být před tebou a táhnout tě do pohybu. Při nácviku pomáhá udělat kosočtverec rukama a na zem položit předloktí ruky, přes kterou parakotoul děláš. Po dopadu přesuň pohled na svůj pas a přitiskni bradu ke krku. Dopadni na špičky. Pokud se paty dotknou země, je parakotoul již k ničemu. Musíš si zachovat moment pohybu dopředu, aby měl parakotoul smysl.


Nyní následuje návod krok po kroku. Neočekávej, že napoprvé uděláš vše správně. Pohyb zkoušejte nejprve na trávě, pak na betonu a až pak ho zapoj do skutečného pohybu.

Rameno začni tlačit k zemi a v tom stejném momentě se odraz z nohou.
Kutálej se přes rameno v šikmém pohybu. Drž nohy přitažené, aby tvé tělo bylo pevné.
Nyní se převal z ramene šikmo na zadek. Pokud skončíš na boku, tak si ho narazíš.
Vždy konči pohyb na jednom koleni a použiji moment pohybu ke vstání na obě nohy. Tato finální pozice se u každého člověka liší.
Po vstaní zbývá tělu dopředná energie, kterou lze využít k okamžitému přechodu do běhu.
Saut

Saut (Skok)

čti: só

Něco tak jednoduchého, jako je skok, se může stát velmi komplexním v závislosti na okolnostech. Důležitá je dobře zvládnutá technika dopadu a parakotoulu, ale ani ta nepomůže, pokud není pozice ve vzduchu správná.

Pozice při letu vzduchem a přeskakování by měla být následující: brada skloněná dolů, oči sklopené k dopadové ploše, ruce od těla natažené dopředu pro lepší stabilitu, svaly napjaté, trup mírně nakloněný vpřed, nohy přikrčené u těla, prsty směřující k zemi. Jakmile se země přiblíží, nohy se natáhnou, ale na vrcholu letové dráhy jsou nohy stále přikrčené u těla a mírně vepředu. Na začátku skoku také každý švihne rukama, aby získal potřebnou vzdálenost, ale během letu se ruce musí vrátit do polohy před skákajícím.

Občas je těžké udržet pozici rukou, zvláště pokud se jedná o větší skok. Důležité je udržet je před sebou. Ruce natažené vzhůru nutí povolit semknutou polohu těla a dopad je tak mnohem horší. Rukama lze pohyb trochu vyvažovat, ovšem je rozdíl mezi vyvažováním a nekontrolovaným panickým máváním rukama.


 

Tic tac


Tic tac (Odraz od překážky)
Když se odrážíš do tohoto pohybu, nadechni se nosem. Jednu nohu polož na překážku, od níž se budeš tic tacem odrážet. Mysli na tento první krok spíše jako na odtlačení se od překážky než odkopnutí se od ní.
S odrazem od objektu prudce vydechni. Tělem směřuj pryč a vzhůru. Ruce natáhni k místu dopadu a nech se vést očima. Druhou nohu - kterou ses neodrážel - natáhni pod a před sebe, jako kdybys dělal dlouhý krok. Na překážku dopadni špičkou, s mírně pokrčeným kolenem.

Tato jednoduchá technika ztrácí na účinnosti, pokud se někdo snaží od objektu odkopnout a dostat se tak dál. Pokud se odrazíš směrem vzhůru, nejenže dopadneš ve stabilnější pozici, ale navíc poletíš dál. Rukama kontroluj délku skoku – nohy by se měly zaměřit na odraz vzhůru od objektu. Tic tac je nejpraktičtější tam, kde je nutné rychle získat výšku, takže má smysl trénovat právě dosažení větší výšky. Jakmile máš výšku, vzdálenost už se kontroluje snadno.

 

 

Saut de precision

 

Saut de precision

čti: só d présizjon
 

Soustřeď se na místo, kam chceš doskočit. Nedívej se před ani za něj. Aby byl skok efektivní, je nutné soustředit se od začátku do konce na místo doskoku.

Ruce zvedni nahoru před sebe. Zároveň s pokrčováním kolen dýchej krátce nosem, švihni rukama dozadu a nakloň se dopředu.

Prudce vydechni, jakmile švihneš rukama dopředu, a odraž se nahoru. Zkus myslet na ruce jako na věc, která tě táhne vpřed, a nohy si představuj jako něco, co tě posouvá vzhůru.

Drž nohy u sebe a přitáhni kolena k tělu. Skloň prsty dolů a nadále se soustřeď na místo dopadu.

Nenatahuj nohy, aby ses dostal na překážku. Pokud tak musíš učinit, neodrazil ses dostatečně. Když přesuneš nohy dopředu, pravděpodobně dopadneš na paty a přepadneš dozadu. Když se příliš předkloníš, přepadneš vpřed. Špičkami musíš dopadnout přesně na překážku, abys zůstal přesně na ní.

Natáhni ruce vpřed, abys zlepšil rovnováhu. Postav se.

Tato technika ti v parkouru v mnohém pomůže. Mnoho lidí se zaměřuje na délku skoku i přesto, že ta vychází z tréninku. Je třeba pamatovat si důvody této techniky – důležitější než délka skoku je naučit se udržet rovnováhu a doskočit precizně. Malý skok přes metr a půl širokou mezeru se může stát výzvou, když se odehrává ve velké výšceh nad zemí s dopadem na úzký okraj. Pokud jsi si jistý svou přesností a rovnováhou, pak tě ani tohle nezastaví.

Přesnost a ovládání celého těla je rozhodně to, co musíš stále studovat a zdokonalovat.

 

 

Přeskoky

 

Side vault

Side vault


Začni s nohama pokrčenýma v poloze připravené k odrazu z prstů. Toho můžeš dosáhnout ze statické pozice či z běhu.

Obě ruce by měly být položeny na překážce dlaněmi dolů.

Odraž se od země a veď své nohy do strany a dopředu. Zároveň musíš rukama zatlačit dolů (natáhnout je), abys překonal překážku.

Zvedni jednu ruku, aby ses dostal nohama přes překážku. Zvednutá ruka je očividně na stejné straně, kde jsou tvoje nohy.

Sleduj zemi před sebou, pusť se druhou rukou a dopadni na špičky nohou, s pokrčenými koleny, abys absorboval náraz.

Side vault je jedna ze základních metod kontrolovaného překonání překážky. Mnoho lidí si pomyslí, že toto je první technika, kterou se v parkouru naučí, přesto naučit se dobrý dopad a pochopit ho je (nejen) pro začátečníky mnohem důležitější. Zda něco je či není příliš vysoké na překonání vaultem, je určeno tím, zda se člověk dokáže zvednout na překážce do výše pasu. Pokud máš natažené ruce a okraj překážky je v úrovni s tvým pasem, můžeš bez problémů dostat nohy na druhou stranu.

 

 

Saut de chat

 

Saut de chat

čti: só d ša

Odraz z obou nohou (two foot)

Odraz z jedné nohy, z kroku (split foot)

Technika saut de chat imituje zvířecí pohyb vpřed (opice, kočka). Cílem je, jako u jiných vaultů, přeskočit překážku, tentokrát jsou ovšem nohy umístěné mezi rukama, nikoliv na straně. Tento pohyb je velmi efektivní, protože se ničím nezdržuješ. Saut de chat má dvě základní podoby, které jsou pojmenovány anglicky jako monkey a kong. Monkey je častěji použit k výskoku a přeskočení překážky, kong slouží ke skoku a překonání dlouhých překážek. Jsou možné také dvě polohy odrazu – two foot a split foot. Odraz two foot (z obou nohou) je vhodnější pro výskok do výšky, protože se odrazíš silněji, split foot je naopak vhodnější v rychlém běhu a skoku vpřed.

Při monkey neboli variantě výskoku vzhůru, doběhni relativně blízko k překážce a natáhni ruce, aby ses chytil překážky.

Vyskoč a přitáhni kolena k tělu. Ve stejném momentu zatlač rukama dolů, abys získal co největší výšku a prostor, kterým protáhneš nohy. Ujisti se, že než se pustíš překážky, tvoje nohy jsou nad ní, aby ses nezachytil špičkami. Tento druh pohybu můžeš také využít při lezení na překážku.

Dokonči pohyb protažením nohou na druhou stranu překážky. Ruce natáhni před sebe, neustále sleduj dopadovou plochu, pokrč kolena a dopadni na špičky nohou.

Kong neboli dopředná varianta techniky saut de chat zahrnuje stejné metody. Rozdíl je v RYCHLOSTI!. Už před samotnou technikou je třeba se dostatečně rozběhnout, takže můžeš doskočit dál (tzv. dive – odraz, chvíle letu a teprve poté zachycení se překážky rukama) a překonat tak větší plochu. Použití split foot odrazu ti pomůže v udržení rychlosti.

Namiř ruce na vzdálenější stranu překážky. Nohy pokrč stejně, jako u monkey. Je důležité protáhnout nohy skrz a zvednout hlavu, aby ses mohl na konci vrátit do obvyklé pozice ve stoje.

V závislosti na rychlosti a pohybové energii možná využiješ parakotoul po dopadu. Složitější kombinace budou možná vyžadovat i dopad pouze do stoje.

 

 

Speed vault

 

Speed vault


Speed vault je nejlepší při malých rozdílech výšek odrazu a dopadu, protože pozice těla je při této technice nevhodná pro seskoky z výšky.

Speed vault je rychlý, protože odraz se provádí z jedné nohy a techniku tvoří jeden dlouhý krok přes překážku. Začni rozběhem přímo proti překážce. Jakmile se k ní dostaneš, natáhni ruku k jejímu vzdálenějšímu okraji. Někteří lidé dávají přednost odrazu z přední nohy, která vede celý skok, jiní zase ze zadní a přední nohou švihnou přes překážku.

Volnou rukou mírně švihni vzhůru, abys pomohl svému tělu v přeskoku. Vyskoč stranou a přední nohu natáhni, jako bys skákal přes překážky.

Sleduj místo dopadu a nech kinetickou energii, aby tě přenesla na druhou stranu. Ruku máš na překážce, aby ses ujistil, že se tvé tělo přes ni dostane. Můžeš se lehce pustit, jakmile se dostaneš na druhou stranu.

Dopadni na špičku nohy, podobně jako při velmi dlouhém kroku (nebo při překážkovém běhu). Pokrčením kolena ztlum dopad a druhou nohou dokonči krok, abys mohl pokračovat v běhu.

Tento vault bys měl vždy pociťovat jako rychlý šikmý skok nebo velmi dlouhý krok. Ruka, kterou se držíš překážky, by měla odvádět jen velmi málo práce a měla by sloužit především jako kontrola a opora.


Lazy vault (Nůžky)

Větší jistoty při této technice můžeš docílit přidáním druhé ruky – chycením se překážky za svým tělem známé také pod pojmem Lazy vault. Takto můžeš docílit změny směru letu a lehčího dopadu. Podobně jako u základního speed vaultu můžeš využít rychlosti, ale koncovka je kompaktnější a může být užitečná v úzkých prostorách. Rozdíl oproti Speed vaultu je také v tom, že první se chytá ruka opačná k odrazové noze.


Reverse vault

Reverse vault


Začni podobně jakou u side vaultu, s výjimkou držení – jednou rukou shora a jednou zespoda. Většinu váhy bys měl mít na ruce s držením shora.

Odraz se směrem vzhůru a do rotace směrem přes ruku, kterou se držíš shora. Nohama švihni do strany, abys překonal překážku.

Otoč hlavu dřív, než dokončí rotaci zbytek těla.

Pusť se rukou, kterou ses držel zespodu překážky, abys mohl dokončit rotaci. Soustřeď se na dopadovou plochu, dopadni na špičky a pokrč kolena.

Někdy se ti může stát, že při nějaké technice doskočíš v nějakém méně vhodném úhlu k další překážce. Namísto otáčení se čelem můžeš provést reverse vault.

Nejpraktičtější využití může být, když se budeš snažit skrz něco proskočit. Například jsou v cestě větve. Určitě nebudeš chtít skočit hlavou napřed. Reverse vault tak využiješ při krytí hlavy.

Reverse vault a podobné pohyby jsou nezbytné, pokud se chceš pohybovat ve všech směrech. Cesta nevede vždy přímo!

 

 

Demi tour

 

Demi tour

čti: demi túr

Začni s chytem podobným reversu (jednou rukou se drž shora, druhou zespoda zábradlí). Ruka, kterou se držíš zespodu, zůstane na zábradlí (překážce) během celého pohybu. Někteří lidé dávají přednost držení oběma rukama shora, aby měli větší sílu v odrazu a během skoku ruce otočí. Volba metody je na tobě.

Začni, jako kdybys chtěl udělat side vault. S pomocí pohybové energie nohou se tvoje tělo otočí o 180°. Ruka, která brání dalšímu pohybu nohou, se na chvíli ocitne mimo zábradlí / zeď. Když se tuto techniku učíš, zkus se v místě, kde máš tělo nejvýš, udržet co nejdéle. Tímto způsobem získáš víc času na prozkoumání místa dopadu. Ruka, kterou se stále držíš, sama sklouzne do přirozené polohy z držení zespodu do držení shora, jakmile se tvé tělo začne dostávat přes překážku. Vydrž!

Ruce nech mírně pokrčené, loket nezastavuj.

Očima miř na místo, kam chceš dopadnout nohama. Nezaměřuj svou pozornost jinam.

Jakmile se úplně otočíš o 180°, chytni se překážky volnou rukou a natáhni špičky. Použij svoje paže a sílu těla ke kontrole pohybu při přípravě na dopad nohou. Dopadni na zeď / okraj špičkami nohou.

Dalším krokem je pokrčení kolenou, které pohltí náraz, a přitažení se blíže k překážce.

Demi tour je velmi užitečná technika, která umožňuje kontrolovaný seskok z místa, které je příliš vysoko.

Nejdříve trénuj tuto techniku v úrovni země, dokud se nenaučíš dopadat kontrolovaně a jistě. Jakmile to zvládneš, pokus se o demi tour ve výšce. Dále by ses měl naučit provádět ho i na nezvyklých překážkách, jako jsou betonové stěny nebo podivně tvarovaná zábradlí.


 

Franchissement


Franchissement

čti: fránšismán 

V městském prostředí je tato technika nejčastěji použita k proskakování zábradlí, což může být i rychlejší alternativa k šplhání nebo vaultu. Franchissement má mnoho využití. Správné provedení tkví především v držení a přesnosti – použité pohyby jsou relativně jednoduché.

Rozběhni se přímo proti překážce. Zaměř se na místo, kterým chceš proskočit. Neuhýbej očima od tohoto místa. Představ si malý terč, do kterého se snažíš kopnout oběma nohama.

Ve větší rychlosti se odraz z jedné nohy (neexistuje žádný „pomalý“ způsob). Nejdůležitější částí techniky je dostat obě nohy skrz. První noha se dostává skrz a druhá se zároveň zvedá ze země. Tento pohyb by ti měl připadat jako výpad, jako když se snažíš něco prokopnout.

Soustřeď se na ono kopnutí a protažení nohou skrz. Drž se rukama shora. Zakloň se, abys proletěl skrz. Čím víc pohybové energie (rychlosti) máš, tím snazší pro tebe bude zaklonit se a protáhnout se překážkou.

Ruce měj skrčené jen tak, aby ti pomohly při pohybu skrz, nenechávej je nějak bránit pohybu. Ještě více prohni záda a ruce použij k ochraně hlavy. Spoléhat se na to, že sklopíš bradu, není efektivní, protože vidíš míň.

Tato technika vyžaduje zdravou míru pružnosti, aby ses mohl řádně prohnout a natáhnout.

Některé varianty franchissement se k tomuto návodu vůbec nevztahují. Občas se může objevit varianta, kdy musíš někudy proskočit, aniž by ses čehokoliv dotknul.

Také by ses měl zaměřit na pohyb po čtyřech, protože i tak můžeš objevit možnosti, jak se můžeš protáhnout úzkým prostorem s grácií a elegancí.

 

 

Výlezy

Planche


Planche (Vytáhnutí se z visící pozice)

čti: plánš

 

Prvním krokem je vytažení se nahoru s dlaněmi otočenými od tebe. Přitáhni se hrudníkem až k tyči.

Pokud se opíráš nohama o zeď, přitažení je lehčí. Můžeš taky švihnout nohama, a získat tak pohybovou energii, ale měl by ses naučit správné přitažení z visu, jinak se pořádný planche nikdy nenaučíš.

Ujisti se, že se pevně držíš tyče nebo zdi. Je mnohem těžší udělat planche, když se držíš jen prsty, takže se ujisti, že máš obě dlaně pevně na překážce.

 

Podívej se na obrázek vlevo a pak na obrázek před ním. Oba jsou velmi podobné, ale na druhém je zřetelné mnohem větší napětí ve svalech. To proto, že v tomto momentu je třeba natáhnout zápěstí a posunout dlaně dál přes tyč. Ve stejném okamžiku se začni předklánět a tlačit lokty nahoru (a mírně do strany). Také tricepsy pomáhají tlačit tyč směrem k zemi. Když se na tento pohyb podíváš, může to vypadat, že všechno spočívá v zápěstích, ale jde o složitější komplex. Tento pohyb je dobré trénovat jak rychle, tak pomalu, aby se řádně procvičily svaly.


Hodně lidí se tuto techniku učí tak, že použijí svoji pohybovou energii k zvednutí nejdřív jednoho a pak druhého loktu. To je dobré pro začátečníky, ale nenaučíš se tak, jak se dostat přímo nahoru.

Tady je pár rad, které ti pomůžou dostat nahoru oba lokty zároveň.

Posuň dlaně tak daleko, až se nebudeš držet tyče (viz. výše). Nejtěžší částí tohoto pohybu je dostat přes tyč zápěstí. Takto položené dlaně vytváří větší páku (tzn. dávají větší sílu) a usnadňují celý pohyb. Sílu páky postupně snižuj vracením rukou do praktického chytu.

Ruce měj od sebe maximálně na šířku ramen. Když jsou ruce blízko u sebe, lépe spolupracují jako jednotka.

Různými cvičeními procvičuj ramena, pas a hýždě. Toto cvičení ti dodá sílu navíc.

Trénuj často, ale ne přespříliš intenzivně. Tato technika je silová dovednost, takže se ji tvé tělo musí naučit jako všechny jiné. Nejlepší je trénovat, když jsi svěží, takže tuto techniku zkoušej několikrát během dne, ale vždy maximálně pět pokusů najednou. Tato metoda postupně vytrénuje tvůj nervový systém a uvede tvé svaly do vhodného stavu pro tuto techniku (více o síle jako dovednosti a nervovém systému viz. „The Naked Warrior“ od Pavla Tsatsoulina).

 

 

Wall climb

 

Passe muraille - Wall climb

čti: pas myraj

Rozběhni se k překážce rychlými kroky, abys - jakmile se k ní dostaneš - mohl nabrat výšku. Nohu dej na zeď zhruba ve výšce pasu a ruce natáhni nahoru, aby ses chytil okraje. K získání příhodné výšky se musí stěny dotýkat špičky tvých nohou a měl bys mít pocit, že jdeš po vodorovné ploše, spíš než po vertikální zdi.

 
 

Pokračuj v běhu po zdi druhou nohou. To pomůže, zejména pokud se při prvním odrazu dostaneš na vrchol jen jednou rukou. Pokud dále využiješ své pohybové energie běhu, měl by ses dostat nahoru oběma rukama a s nohama pokrčenýma pod tělem (viz. obrázek vpravo).

Odtud jde o standardní techniku planche. Rukama se chytni přes okraj, abys měl větší pákovou sílu, než jen v samotných prstech. Přitáhni okraj zdi k hrudníku, lokty přesuň do strany a vzhůru. Začátečníci možná nebudou schopní dostat nahoru oba lokty najednou, ale je důležité nemít na okraji zdi předloktí, protože to činí celý pohyb mnohem složitějším.

Odtud bys měl být schopen vytáhnout se až k pasu. Dalším krokem je dostat nohy nahoru / přes zeď. Nejlepším způsobem je předklonit se a švihnout jednou nohou dozadu. Vyskoč nahoru využívaje pohybovou energii vracející se nohy. Začátečníci se budou jistě cítit jistější, když budou vyskakovat do strany, ale jak se budeš zlepšovat, měl bys pokrčené nohy prostrčit pod sebou, abys mohl bez potíží běžet dál.

Používej negativní opakování. Jestliže se dokážeš dostat až na konec této techniky, zkus se pomalu zase vrátit zpátky. To vyvolá excentrický stah svalů, které cvičíš. Studie ukazují, že excentrické stahy (spouštění se) vytvářejí svalovou hmotu lépe, než koncentrické stahy (přitahováníí se).

 

 

Wall pass

 

Passe muraille - Wall pass

čti: pas myraj

Tato technika je celá o pohybové energii. Ke zdi se přibližuj rychlými a silnými kroky.

Nohu polož asi do výšky pasu. Měl bys být hodně blízko zdi, takže nohu nebudeš moci pořádně natáhnout. Mírné pokrčení v kotníku je nezbytné pro využití síly, která tě vytlačí vzhůru.

Nesmíš do zdi narazit, protože pak bys ztratil veškerou pohybovou energii. Když se odrazíš od zdi, měl bys nohou tlačit dolů a posouvat tělo nahoru.

Natáhni ruce nahoru a chytni se zdi tak daleko na vrcholu, jak je to možné. Pokud jsi do celého pohybu vložil dostatek síly a energie, měl bys být schopen dostat se pasem do výšky horní hrany bez jakéhokoliv přerušení.

Jak se budeš dostávat výš, tvoje ruce poslouží jako páka. Měl bys být schopen jimi vytáhnout celé tělo na a přes překážku bez přerušení.

Pokrč nohy a natáhni je stranou jako u side vaultu.

 

 

Saut de bras

 

Saut de bras

čti: só d bra

Očima se zaměř na horní okraj zdi / překážky. Nepřemýšlej o natažení rukou směrem k ní, namísto toho mysli na skok a dopad nohama na imaginární plochu, která je asi 70cm pod horním okrajem.

Silně vydechni, švihni rukama nahoru a skoč, jako kdybys skákal přes nějakou mezeru.

Přesuň nohy před sebe, rukama miř na okraj překážky, pokrč kolena.

Natáhni nohy, aby ses dotkl zdi, špičky natoč vzhůru, aby se špičky nohou dotknuly zdi jako první. Teď se chytni okraje překážky rukama a tělo přitáhni blíž pokrčením kolenou a loktů. Toto přitažení pohltí sílu dopadu, zároveň zůstaneš v přirozené poloze vhodné k držení. Vylez nahoru (planche, wallclimb).

Pokud se ti zdá, že tvoje dopady jsou příliš tvrdé a náročné na kotníky, můžeš trénovat odlehčení pomocí saut de font a saut de precision. Pokus se myslet na dopad zároveň se zdí, ne jako na skok na ni. Zpočátku to může vést k častému sklouznutí nohou, ale je to určitě lepší než zničené kotníky.

 

 

Balanc

Equilibre

 

Equilibre (Balanc)

čti: ékilíbr

Udržovat rovnováhu ve stoje vyžaduje dobrý postoj a pevné svaly. Pokud máš dojem, že v některé z těchto dvou věcí zaostáváš, potom je upright balance to, co bys měl provozovat, abys zlepšil své dovednosti.

Začni stáním na úzké překážce (zábradlí jsou nejvhodnější). Prsty směřují dopředu a vedou boky. Ruce natáhni do stran k získání lepší stability (s postupným zlepšováním budeš používat ruce stále méně). Dívej se na cestu před sebou, ne pod svýma nohama.

Je normální, že napoprvé zakolísáš a spadneš. Když budeš trénovat, zkoušej měnit rychlost – pohybuj se pomalu s pevným postojem a rychle na lehkých nohách. Jakmile to pro tebe bude jednodušší, zkus se na překážce otočit nebo vyzkoušej chůzi po nakloněném zábradlí.

Dobrá rovnováha znamená dobré ovládání.


Stojka

Ačkoliv stojka není technikou, kterou bys při parkouru využil, je stále důležitou součástí přípravy a tréninku. Všechny druhy rovnováhy pomůžou v přesnosti a ladnosti tvých pohybů. Tato poloha také posiluje mnohé části těla používané při tréninku parkouru, jako jsou prsty, zápěstí, ramena a břicho.

K získání svobody pohybu by člověk měl umět používat své ruce stejně dobře jako nohy.

Stát ve stojce vyžaduje pevnost v několika specifických částech těla. Přesná stojka se řídí stejnými principy jako správné držení těla. Ramena, boky a kolena musí být v jedné linii. Je důležité stát rovně a natahovat se k obloze nohama. Napnutí břicha a hýždí ti dá více síly a rovnováhy pro udržení této polohy. Dýchej pomalu nosem.

Rovnováhu udržuj pomocí rukou. Zatlač prsty, když se ti nohy začnou převažovat přesCat balance

Cat balance (quadrupedal balance)


Začni s polohou, ve které máš ruce i nohy na překážce. Zábradlí jsou pro cat balance obvyklým a pravděpodobně nejvhodnějším objektem k tréninku.